teisipäev, 17. veebruar 2015

III võrgukogukonnad

Nagu täna juba kümnetes, julgeks arvata, et läbi aja isegi sadades, kui mitte tuhandetes ajaveebides on käsitletud päevakajalist võrgukogukondlikkuse temaatikat. Täpsem veel olles, siis kogukondade nii öelda uue tulemise temaatikal. Nii pakub ka käesolev ajaveeb õite lühidalt klassikalist arutluskäiku sel teemal.

Läbi inimkonnale teadaoleva ajaloo võib täheldada inimloomusest tulenevat ürgset tungi, mis sunnib meid meie igapäevas koonduma erinevatel eesmärkidel kas suuremateks või väiksemateks grupeeringuteks, rühmadeks või kui soovite kogukondadeks. Olgu seks eesmärgiks turvalisemast turvalisem naabruskond läbi naabrivalve, rohelisemast rohelisem tulevik läbi taaraautomaadi järjekorra või pehmemast pehmem istumine läbi erakondliku noortekogu või miskit hoopis neljandat. Oluline on kõikse pealt, et kogukond pakuks lisandväärtust ühel või teisel kujul ses osalevale subjektile.

Sarnaseid inimkäitumise tendentse võis märgata juba, nii tuhandete aastate taguses Vana-Roomas kui ka tänapäevasemas praktiliselt igaühele katsutavas infoühiskonnas, kus ühiste huvidega ja/või põhimõtetega ja/või ambitsioonidega ja/või seda nimekirja võib jätkata lõputult hinged otsivad ühelt poolt kaasamõtlejaid/tegutsejaid kui teiselt poolt ise endale väljundit.
    
Kui öelda, et vajadus millegi järgi koonduda tuleneb inimgeneetikast, siis võrk kui infotehnoloogia vahend pole iseenesest loonud uut vajadust kogukonna järele. Pigem on võrk defineerinud ennast kui kogukondlikku suhtlust parendav vahend. Suhtlus on muutunud kasutajaskonna mõistes laiapõhjalisemaks, operatiivsemaks ning kindlasti ka mugvamaks. Kui Vanas-Roomas tuli kogukonna elus osalemiseks ning mõttevahetusteks end teatud regulaarsusega turuplatsile vedada, siis tänapäevaselt on seks puhuks vaja leida vaid võrgupistik, raal ning piisavalt kannatust otsimaks võrgust just sobivat kogukonda. Näituseks kindla temaatikaga foorumid, kus siis igal kodanikul vastavalt isiklikule ajaressursile, kirjaosavusele, teadmistele ning empaatia võimele on võimalik kujundada endale sobival ajal, ruumis ning mahus, teistele kogukonna liikmetele endast sobilik kuvand. Ei kõla just liiga keeruliselt, kuid ometi võtab usaldusväärsuse loome rohkem ehk aega kui läbi näost-näkku suhtlusvormi, usaldusväärsuse taastamisest siinkohal rääkimata.

Sobiv lühijuhend foorumis käitumiseks:Küsides kas inimlik kogukondlik käitumine on uues tulemises, siis julgen arvata, et tahe on kõikse aeg olemas olnud, kuid infoühiskonnna kättemängitud vahendid loovad ka priima pinnase reaalselt virtuaalseks suhtluseks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar